Tájékoztatás a 2021/22. tanévre történő beiratkozásról  

 

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

 

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

Személyes megjelenés esetén az érintett napokon a reggeli órákban, előzetes telefonos egyeztetés szükséges a megjelenés időpontjának kiválasztásához (06-84-372-504 Ráncsik Gáborné iskolatitkár)

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Siófoki Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

                                                               Horváth Szabolcs
                                                               intézményvezető

 

 KAFEE projekt

 

 

 

 

 

 

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer bevezetése iskolánkban

Tisztelt Szülők!

Intézményünkben a KRÉTA  e-napló bevezetését követően 2019. március 1-től  kezdődően megnyílt az elektronikus ügyintézési rendszer lehetősége a gondviselők részére.

Az első lépcsőben az alábbi területek bevezetésére került sor (a teljesség igénye nélkül):

1. Beiratkozás általános iskolába;
2. Átiratkozás intézmények között;
3. Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból;
4. Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása.
5. Osztály, vagy tanulói csoport változtatási kérelmének benyújtása.
6. Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése.
7. Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése.
8. Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása.
9. Bizonyítvány-vagy törzslapmásolat igénylése.
10. Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

Ezeket az ügyintézési folyamatokat a tanulók gondviselői, törvényes képviselői érhetik el az intézmény
KRÉTA rendszerén keresztül.
A belépéshez a már meglévő, érvényes gondviselői felhasználónevük és jelszavuk szükséges.

https://klik034127001.e-kreta.hu

További részletes tájékoztatást találnak az alábbi linkeken elérhető útmutatóban

Elektronikus ügyintézés felhasználói segédlet és projekt tájékoztató

és /vagy videókban, az e-Ügyintézés kezelését bemutató videók szülők, gondviselők részére című tájékoztatókban.

https://eugyintezes.e-kreta.hu

Javasoljuk a tájékoztatók áttanulmányozását és használatát!

Használják ki az iskolai ügyintézés korszerű, XXI. századi módját!

Iskolavezetés

 

ISKOLÁBBA HÍVOGATÓ    

 

 BEIRATKOZÁS

 

Copyright © 2016 - Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és AMI - Minden jog fenntartva. Valid XHTML & CSS